Books by Biographer/Novelist/Ghostwriter Ronald Joseph Kule

LYSSNA MER SÄLJ MER ~ Swedish Edition of LISTEN MORE SELL MORE

KuleBooks LLC


Regular price $28.95
Tax included. Shipping calculated at checkout.
LYSSNA MER SÄLJ MER ~ Swedish Edition of LISTEN MORE SELL MORE

SWEDISH TEXT:
Den svenska upplagan av den uppskattade boken/kursen om försäljning finns nu här (och på Amazon.com). Beställ här för exemplar som är signerade och dedicerade av författaren.


Den här boken/kursen innehåller data som inte finns någon annanstans. En unik metod för utbildning som ger korrekt tillämpning av materialet, vilket leder till bättre och enklare resultat och fler avslut i försäljning.


Den försäljningsformel som presenteras här har sina rötter i en formel som utvecklades redan 1898, som var mycket populär före första världskriget. Den har förstärkts och utvidgats och innehåller nu övningar som utvecklats av författaren, som förbättrar specifika färdigheter. Dessutom beskrivs "miljondollarfrågan", en definition som har hjälpt författaren att sälja produkter och tjänster för miljontals dollar. Enbart denna definition är värd bokpriset många gånger om!


Den svenska utgåvan är också den första i en serie av tre böcker/ kurser som utgör säljutbildning i tre nivåer: grundnivå, medelnivå och avancerad nivå.


Materialet är upplagt som en stegvis kurs, som om den följs i tur och ordning och tillämpas korrekt, garanterar att alla kan tillämpa det som han/ hon lär sig i boken/kursen, på ett effektivt sätt


144 sidor, mjukt omslag. Frakt ingår i priset.

ENGLISH TEXT:

The Swedish edition of the acclaimed sales book/training course combination is now available here (and on Amazon.com).  Order here for author-signed and inscribed copies.

This book/course offers data not found anywhere else!  A unique approach to training guarantees proper application of the materials, leading to better, easier results and more closed sales.

The formula for selling that is presented here has its roots in a formula developed back in 1898, which was widely popular before World War One.  Today it is enhanced and expanded to include not only author-developed training exercises that improve specific skills, but also a "million-dollar question" definition that helped the author sell many millions in products and services.  This datum alone is worth the price of the book many times over!

This Swedish edition also represents the first of a three-book/three courses series that will offer basic, intermediate and advanced sales training data.  

The information is laid out in a step-by-step course which, when followed in sequence and applied correctly, ensures every trainee's ability to apply effectively what he/she learns in the book/course.

144 pages, soft-cover. Shipping is included in the price.

Related Products